Jelito wołowe środkowe

Jelito wołowe środkowe
Kalibry
40/45 45/50 50/55 55/60 60/65 65/+

Długości pęczków

9m 18m 36m

Klasy jakościowe

A1 AB
Sposób konfekcjonowania
Solone Gotowe do nadziewania
Przykładowe zastosowanie