Jelito baranie cienkie

Jelito baranie cienkie
Kalibry
14/16 16/18 17/19 18/20 19/21 20/22 22/24 24/26 26/28 28/+

Długości odcinków

2m+ 3m+ 5m+ 7m+
Klasy jakościowe
A1 AAAB AB
Sposób konfekcjonowania
 Solone Gotowe do nadziewania Marszczone na tubach
Przykładowe zastosowanie