Kątnica barania

Kątnica barania
Kalibry
Niekalibrowane 30/35 35/40 40/45 45/50 50/+
Sposób konfekcjonowania
 Solone Gotowe do nadziewania
Przykładowe zastosowanie