Jelito wieprzowe grube

Jelito wieprzowe grube
Kalibry
Niekalibrowane 40/45 45/50 50/55 55/60 60/65 65/70 70/75 75/+

Długości pęczków

Długości odcinków

6m 9m 20m Niestandardowe  20cm  24cm   25cm   27cm 
Sposób konfekcjonowania
 Solone Gotowe do nadziewania Wiązane z pętelką Wiązane bez pętelki
Przykładowe zastosowanie