Kątnica wieprzowa

Kątnica wieprzowa
Kalibry
Niekalibrowane Do 1,5 kg 1,5 - 2,5 kg Powyższej 2,5 kg

Sposób konfekcjonowania

Solone Gotowe do nadziewania
Przykładowe zastosowanie