Pęcherz wieprzowy

Krzyżówka wieprzowa
Kalibry
Niekalibrowane 40/45 45/50 50/55 55/60 60/65 65/70 70/75 75/+

Długości odcinków

40cm 45cm 50cm 55cm 60cm Niestandardowe
Sposób konfekcjonowania
 Solone Gotowe do nadziewania Wiązane z pętelką Wiązane bez pętelki
Przykładowe zastosowanie