Jelito wieprzowe proste

Jelito wieprzowe proste
Kalibry
Niekalibrowane 40/45 45/50 50/55 55/60 60/65 65/+

Długości pęczków

Długości odcinków

3m 9m Niestandardowe 33cm 40cm  Niestandardowe 
Sposób konfekcjonowania
 Solone Gotowe do nadziewania Wiązane z pętelką Wiązane bez pętelki
Przykładowe zastosowanie